Top1

Evaluarea punctelor de compensare conform Deciziei CCR nr. 189/2021În Monitorul Oficial nr. 466/04.05.2021 a fost publicată Decizia CCR nr. 189/18.03.2021 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 21 alin. (6) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, astfel cum au fost modificate prin Legea nr. 219/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România.

Prin Decizia nr. 189/2021 Curtea Constituțională a constatat că prevederile art. 21 alin. (6) din Legea 165/2013, astfel cum au fost modificate prin Legea 219/2020 pentru modificarea și completarea Legii 165/2013, sunt neconstituționale.

Cuantumul normativ al prevederilor art. 21 alin. (6) din Legea 165/2013 era cel stabilit prin Legea nr. 22/2020 pentru modificarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România şi pentru completarea articolului 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 221 din 18 martie 2020. Potrivit acestuia, evaluarea imobilului care face obiectul deciziei se face prin utilizarea grilei notariale valabile la data emiterii deciziei de către Comisia Naţională pentru Compensarea Imobilelor.

Prin OUG 72/2020 s-a dispus suspendarea aplicării art. 21 alin. (6)  din Legea 165/2013 în redactarea precizată, dar Legea de aprobare a OUG 72/2020 a fost declarată neconstituțională prin Decizia nr. 725/07/10/2020 a CCR.

Dispozițiile art. 21 alin. (6) din Legea 165/2013, în redactarea arătată, conform cu modificările aduse prin Legea 22/2020, au fost modificate prin Legea 219/2020.

Cum aceste modificări aduse prin Legea 219/2020 au fost declarate neconstituționale, la rândul lor, după publicarea în Monitorul Oficial nr. 466/04.05.2021 a Deciziei CCR nr. 189/18.03.2021, rămân în vigoare dispozițiile art. 21 alin. (6) din Legea 165/2013, astfel cum au fost modificate prin Legea 22/2020.

Prin urmare, evaluarea imobilelor preluate abuziv de stat, în vederea stabilirii măsurilor compensatorii prin puncte, în condițiile art. 21 din Legea 165/2013 se face prin raportare la grila notarială din anul curent.
 
Cabinet avocat Topor Vârban