Top1

Legea 219/2020Prin Legea 219/2020 s-a modificat modul de calcul al despăgubirilor de către ANRP:

- pentru foștii proprietari și pentru moștenitorii acestora, despăgubirile se raportează la categoria de folosință a imobilului la data preluării de către stat și la valoarea din grila notarială valabilă în anul anterior emiterii Deciziei;

- pentru cesionarii de drepturi, măsurile reparatorii în echivalent puncte se raportează la valorile din grila notarială valabilă în 2013;

- victimele Holocaustului vor primi despăgubirile într-o singură tranșă. Pentru restul persoanelor îndreptățite, plata despăgubirilor se realizează, în continuare, prin plăți eșalonate pe cinci ani.